بایگانی دسته‌ی: نقاشیخط

نمونه آثار

[...]

1 دیدگاه

تکنیک ها

[...]

6 دیدگاه

مبانی هنر های تجسمی

خلاصه ای از مبانی هنرهای تجسمی برای کسانی که قرار هست نقاشی کنند یا گرافیست [...]

ابزار شناسی

شناخت ابزار و مواد  نقاشیخط به هر شکل و فرمی که صورت بگیرد، نیازمند ابزار [...]

مقدمه

استاد جواد بختیاری ویدیو یی که در ادامه خدمت شما ارائه خواهد شد ،از مجموعه [...]

1 دیدگاه

استاد علی شیرازی

استاد علی شیرازی ،از خوشنویسان بنام و مطرح کشور است. ایشان در کتیبه نویسی مهارت [...]