مقالات

واکاوی حروف د ذ

واکاوی حروف د ذ ُ بـه حروفـی مثـل د ، و ، ر ، ه کـه از نظـر انـدازه و قامـت از بقیـه کوچکتـر هسـتند ،حـروف خـرده انـدام گفتـه مـی شـود .ولـی برخـلاف انـدام کوچکشـان بـرای فضـا سـازی و تنظیـم جاهـای خالـی بسـیار مهـم هسـتند . یـک هنـرجـو بایـد دقـت داشـته باشـد کـه کلیـه حـروف […]

واکاوی خانواده ح در خط نستعلیق

نـوع قلمرانـی خـط فارسـی از سـمت راسـت بـه چـپ اسـت و بیشـتر حرکـت هـای حـروف نیـز از همیـن رانـش قلـم پیـروی مـی کننـد بجـر دوایـر خانـواده جیـم و عیـن و ی معکـوس کـه حرکتـی خـلاف جرایـان معمـول دارنـد .بـرای همیـن کمـی خوشـنویس تـازه کار را دچـار زحمـت مـی کننـد .اگـر بـا واکاوی و نحـوه قلـم […]

آرامش

 خوشنویسی، راهی ساده برای آرامش ذهنی

 خوشنویسی، راهی ساده برای آرامش ذهنی و روانی عملکرد ذهنی و روانی ما بر تعادل و آرامش زندگیمان تأثیر مستقیم دارد. در دنیای امروز پر از استرس و نگرانی‌ها، دست‌یابی به آرامش و آرامش ذهنی ممکن است به نظر برسد که چالش بزرگی است. اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که خوشنویسی […]

آموزش حرف ب

واکاوی حرف ب ( خانواده ب پ ت ث ) در خـط نسـتعلیق هیـچ حـرف کامـلا تخـت و صافـی وجـود نـدارد . بیشـتر حـروف ، حالتـی بیضـی شـکل دارنـد. یـا بـه اصطـلاح خوشـنویس هـا دور دار هسـتند .ولـی ایـن دور در بعضـی از حـروف آن قـدر ظریـف و روان اجـرا مـی شـود کـه بیننـده ی […]

آموزش حرف الف

آموزش-حرف-الف -استاد جواد بختیاری الف در نستعلیق با یک حرکت قلم نوشته می‌شود و ارتفاع آن 2/5 نقطه و ضخامت آن یک سوم پهنای قلم می‌باشد و قسمت انتهایی آن بر خط زمینه مماس است. در اجرای حرف الف تمام قطع قلم روی صفحه کاغذ به صورت یک مرتبه قرار نمی‌گیرد. ابتدا نوک انسی یا […]

هدف، انگیزه و شبکه اجتماعی در خوشنویسی

ارزش و اهمیت تعیین هدف، حفظ انگیزه و ایجاد شبکه اجتماعی برای خوشنویسان اهمیت داشتن هدف و مزایای تعیین هدف برای یک خوشنویس یا هنرجوی خوشنویسی: تعیین هدف در هنر خوشنویسی اهمیت بسیاری دارد. هدف‌گذاری به خوشنویسان کمک می‌کند تا جهتی مشخص برای پیشرفت و بهبود مهارت‌های خود داشته باشند. با داشتن هدف، خوشنویسان می‌توانند […]

خوشنویس

چطور خوشنویس بمانیم؟

چطور خوشنویس بمانیم؟ خوشنویسی یکی از هنرهای زیبایی‌شناسی است که از گذشته تاکنون مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. علاوه بر زیبایی، خوشنویسی بهبود خوانایی و فهم متن را به همراه دارد. اما برای اینکه یک هنرمند خوشنویس بتواند همیشه خوشنویس بماند، باید به چند نکته‌ی مهم توجه کند.   1- تمرین و تکرار تمرین […]

خوش خط

عوامل مؤثر بر خوش خطی دانش آموزان

عوامل مؤثر بر خوش خطی خوش خطی یکی از مهارت‌های پایه‌ای است که در دوران دبستان باید توسط همه دانش‌آموزان یاد گرفته شود. خط خوب نه تنها زیبایی نوشتار را افزایش می دهد، بلکه نیز بهبود خوانایی و فهم متن را نیز به‌همراه دارد. در ادامه، عوامل مؤثر بر خوش خطی و نوشتن صحیح برای […]

کلاس اولی ها

والدین کلاس اولی ها باید بدانند

والدین کلاس اولی ها باید بدانند در این مقاله، به بررسی فعالیت‌هایی که می‌توانند به کودکان کمک کنند تا برای ورود به دبستان و یادگیری مهارت نوشتن آماده شوند می‌پردازیم. با انجام این فعالیت‌ها، کودکان می‌توانند  دستان خود را تقویت کنند و با آموزش مهارت‌های ابتدایی نوشتن، آمادگی لازم برای شروع دوره‌ی دبستان را داشته […]

اختلالات یادگیری

اختلالات یادگیر در دانش آموزان مقطع ابتدایی

عوامل موثر در ابتلای کودکان به اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری می‌تواند یکی از مشکلات شایع در کودکان باشد که ممکن است در نوجوانی و حتی بزرگسالی نیز باقی بماند. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر در ابتلای کودکان به اختلالات یادگیری پرداخته خواهد شد و راهکارهایی جهت پیشگیری و درمان این مشکلات نیز بررسی […]