بایگانی دسته‌ی: خوشنویسی

انواع خطوط سنتی و جدید را در بر میگیرد از نستعلیق و شکسته و کوفی گرفته تا خطوط نویین مثل کرشمه و معلا

واکاوی حروف د ذ

واکاوی حروف د ذ ُ بـه حروفـی مثـل د ، و ، ر ، ه [...]

واکاوی خانواده ح در خط نستعلیق

نـوع قلمرانـی خـط فارسـی از سـمت راسـت بـه چـپ اسـت و بیشـتر حرکـت هـای حـروف [...]

 خوشنویسی، راهی ساده برای آرامش ذهنی

 خوشنویسی، راهی ساده برای آرامش ذهنی و روانی عملکرد ذهنی و روانی ما بر تعادل [...]

آموزش حرف ب

واکاوی حرف ب ( خانواده ب پ ت ث ) در خـط نسـتعلیق هیـچ حـرف [...]

آموزش حرف الف

آموزش-حرف-الف -استاد جواد بختیاری الف در نستعلیق با یک حرکت قلم نوشته می‌شود و ارتفاع [...]

هدف، انگیزه و شبکه اجتماعی در خوشنویسی

ارزش و اهمیت تعیین هدف، حفظ انگیزه و ایجاد شبکه اجتماعی برای خوشنویسان اهمیت داشتن [...]

چطور خوشنویس بمانیم؟

چطور خوشنویس بمانیم؟ خوشنویسی یکی از هنرهای زیبایی‌شناسی است که از گذشته تاکنون مورد توجه [...]

استاد خوب خوشنویسی چه ویژگی هایی دارد؟

  اهمیت یک استاد خیلی خوب در آموزش هنر خوشنویسی چکیده: در هر زمینه‌ای، داشتن [...]

1 دیدگاه

دوره هنر جو

[...]

استاد علی شیرازی

[...]