بایگانی دسته‌ی: دوره هنر جو

دوره هنر جو

[...]

استاد علی شیرازی

[...]

استاد جواد بختیاری

استاد جواد بختیاری در مجموعه لایو های خود به آنالیز حروف و کلمات پرداختند. جواد [...]