بایگانی نویسنده: سعید رنجبر مفرد

مبانی هنر های تجسمی

خلاصه ای از مبانی هنرهای تجسمی برای کسانی که قرار هست نقاشی کنند یا گرافیست [...]

ابزار شناسی

شناخت ابزار و مواد  نقاشیخط به هر شکل و فرمی که صورت بگیرد، نیازمند ابزار [...]

مقدمه

استاد جواد بختیاری ویدیو یی که در ادامه خدمت شما ارائه خواهد شد ،از مجموعه [...]

1 دیدگاه

استاد علی شیرازی

استاد علی شیرازی ،از خوشنویسان بنام و مطرح کشور است. ایشان در کتیبه نویسی مهارت [...]

استاد غلامحسین امیر خانی

استاد غلام حسین امیر خانی از مفاخر ملی کشور هستند.ایشان عمر خود را در مسیر [...]

نشانه های فارسی کلاس اول

سلام .مجموعه ویدئو های آموزش نشانه ها ،همراه با خط زیبا یک مسیر بسیار درست [...]

آیا دوست دارید دستخط خوبی داشته باشید ؟

دستخط خوب آرزو نیست هدفی دست یافتی است .در این مقاله من شما را با [...]