بایگانی نویسنده: سعید رنجبر مفرد

استاد خوب خوشنویسی چه ویژگی هایی دارد؟

  اهمیت یک استاد خیلی خوب در آموزش هنر خوشنویسی چکیده: در هر زمینه‌ای، داشتن [...]

1 دیدگاه

استاد امیر احمد فلسفی

[...]

دوره هنر جو

[...]

استاد علی شیرازی

[...]

استاد سعید قادری

[...]

استاد جواد بختیاری

استاد جواد بختیاری در مجموعه لایو های خود به آنالیز حروف و کلمات پرداختند. جواد [...]

2 دیدگاه

نمونه آثار

[...]

2 دیدگاه

تکنیک ها

[...]

6 دیدگاه