تصویر شاخص درس 1

درس اول – حرف الف 

آموزش حرف الف به عنوان اولین درس انتخاب شده ،چون ساده ترین حالت نوشتاری در خط تحریری فارسی هست .دو حالت مختلف دارد .یا تنهاست که می تواند با کلاه یا بی کلاه باشد .در هر دو صورت به یک شکل نوشته می شود .یا می تواند متصل باشد که در این صورت به عنوان دومین حرف به بعد به کار می رود .

نحوه تمرین 

بعد از دیدن ویدیو سعی کنید همه مواردی را که دیدید به یاد بیاورید .این کار به مغز شما یاد آور می شود که مطالب دیده شده صرفا یک ویدیو تفریحی نبوده و شما برداشت آموزشی از آن دارید .

  1. به یاد بیاورد که موقعیت خط زمینه نسبت به اجرای حرف آ ا  چطور بوده
  2. خوشنویس  حروف و کلمات را چطور روی خط استوار می کرد
  3. اولین لحظه ای که قلم با سطح کاغذ تماس بر قرار می کرد با خط زمینه چقدر فاصله داشت
درس اول خط تحریری
آموزش حرف الف

فرق بین دانستن و توانستن در خوشنویسی چیست ؟

 

در خوشنویسی آنچه که به عنوان قواعد و دستور العمل نوشتن هست در حیطه دانش قرار می گیرد .یعنی شما می دانید که موقع نوشتن اندازه حرف الف چقدر باید باشد .زاویه قرار گیری حرف الف در حالت تنها و متصل نسبت به خط زمینه چقدر است و … اینها لازم هستند ولی خط شما را خوب نمی کنند .تا اینجا شما تحلیل گر خوبی هستید .

وقتی شروع به تمرین عملی می کنید و سعی می کنید، دانسته های خود را به مهارت تبدیل کنید. شما از سطح می دانم ها به می توانم ها پای می گذارید. در این قسمت افراد بسیار متفاوت عمل می کنند . بعضی ها بر حسب فعالیت های بدنی که قبلا انجام دادند .هماهنگی بیشتری در اعصاب و عضلات دارند، و راحت تر با این  موضوع کنار می آیند، یا به اصطلاح زود یاد می گیرند .

 خوب تکلیف بقیه چیه ؟

هیچی تمرین برای رسیدن به هدف .در دوره پیشرفته خط تحریری به جزییات عملکرد مغز می پردازیم تا شما به راحتی تشخیص دهید الان در چه مرحله های هستید و باید چه کار هایی را انجام دهید تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید .

فقط عجله نکنید .مهارت یکشبه ساخته نمی شود .ابتدا میزان تمرین شما با دستاورد هایتان برابری نمی کند و در آینده میزان دستاورد هایتان با زمان تمرین همخوانی نخواهد داشت .به یاد داشته باشید در این درس تاکید بر آموزش حرف الف است .ولی شما غیر از آموزش حرف الف با کامه ها و حروف دیگر نیز آشنا می شوید که در درس های خود به تفصیل در مورد آنها نیز بحث خواهد شد .

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.