سوال های کل کتاب

درس « 1یکتا »

 

۱ اصول دینی ما مسلمانان چیست ؟
توحید ، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد

۲ توحید یعنی چه ؟
توحید یعنی خداوند یکتاست و جز او خدایی نیست

۳ – مسلمانان چگونه هر روز به یگانگی خداوند شهادت می دهند؟
آنها هر روز در اذان، اقامه و نماز به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند ستایش می کنند.

۴ . چند صفت از صفات خداوند را نام ببرید .
خالق ، توانا ، دانا ، قوی

۵ – در سوره ی توحید به کدام صفات خداوند اشاره شده است ؟
دو مورد یگانگی ، بی نیازی

۶- به نظر شما چه خدایی شایسته­ پرستش است؟

خدایی شایسته پرستش است که بی­نیاز باشد و بتواند خواسته­ های بندگان را اجابت کند، قدرتمند و عالم باشد، بخشنده و مهربان باشد، مثل و مانند نداشته باشد و یاد او وحشت را از دل ببرد.

۷- اعتقاد به توحید کدام اصل ما مسلمانان است؟ توضیح دهید. 

توحید اصل اول اصول دین است یعنی این که ما مسلمانان باید در مرحله­ی اول اعتقاد به وحدانیت خداوند داشته باشیم و برای او شریک و همانندی قرار ندهیم.

۸- منظور از خدای جهانیان در اولین آیه­ سوره­ حمد چیست؟

یعنی همین دنیایی که در آن زندگی می­کنیم و جهان آخرت که در آن به اعمال انسان­ها رسیدگی می­شود و خداوند یکتا خالق جهانیان است.

۹- نظم و هماهنگی  که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟  

نشانه ی وجود خدای قادر و دانا

۱۰- بین پدیدههای جهان ……………….. وجود دارد، زیرا فقط یک خدا جهان را ادراه می کند.  

نظم و هماهنگی

۱۱- آیه ی « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » بیانگر چیست؟  

یکتایی خداوند

۱۲- معنی آیه ی « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » چیست ؟  

اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود، آسمان و زمین به هم می ریخت.

۱۳- خداوند در قرآن درباره یکتایی و یگانگی خود چه می فرماید؟ 

« لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود، آسمان و زمین به هم می ریخت.

۱۴- آیه ی « لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا » مربوط به کدام سوره ی قرآنی است ؟  

سوره ی انبیا/ آیه ۲۲

۱۵- خداوند در کدام سوره و کدام آیه وجود خدایان دیگر را نفی می کند ؟  

سوره انبیا، آیه ی ۲۲

۱۶- چه چیزی نشان می دهد که فقط یک خدا جهان را اداره می کند؟

نظم و هماهنگی میان پدیده های جهان

۱۷- اگر خدایی غیر از الله بود ، چه اتفاقی می افتاد ؟  

آسمان و زمین به هم می ریخت و او برای اثبات خود یک نفر را بری انسان ها می فرستاد.

۱۸- امام علی (ع) درباره ی اثبات یگانگی خداوند به امام حسن(ع) چه فرمود؟

پسر عزیزم! بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت، پیامبران او نزد تو می آمدند.


درس دوم :بهترین راهنمایان

۱-راهنمایان اصلی و حقیقی ما چه کسانی هستند ؟
جواب: کسانی که خدای مهربان آنها را انتخاب کرده است. پیامبران و امامان بهترین راهنمایان ما هستند.

۲- پیامبر کسی است که از سوی خدا انتخاب شده است. او پیام، خدا را برای مردم می آورد و آنها را به پرستش خدای یگانه دعوت می کند.

۳ – زندگی پیامبران چگونه بود؟
جواب: – پیامبران از بین خود مردم انتخاب می شدند و زندگی آنان مثل همه ی مردم بود. کار می کردند؛ چوپانی، کشاورزی و کارهای دیگر و برای خانواده شان زحمت می کشیدند.

۴ – بعضی از پیامبران کتاب آسمانی داشتند؛ مثل ….
جواب: تورات، انجیل و قرآن.

۵- گاهی پیامبران برای اینکه ثابت کنند پیامبر هستند از ….معجزه…. استفاده می کردند؛ یعنی کارهایی می کردند که مردم عادی نمی توانستند انجام دهند. این معجزات، دلایل روشنی بود که نشان میداد آنها از سوی خدا فرستاده شده اند.

۶- اولین پیامبر خدا، حضرت آدم (علیه السلام) بود و آخرین پیامبر، حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) است.

۷ پیامبران بهترین راهنمایان زندگی هستند.

۸ – یکی دیگر از اصول دینی ما مسلمانان، نبوت (پیامبری) است؛ به چه معناست؟
جواب: یعنی خداوند مهربان، پیامبرانی را از میان انسان های خوب و نیکوکار برگزید تا به هدایت و راهنمایی مردم بپردازند و آنان را با دستورهای الهی آشنا کنند. آنها انسانها را به خوبیها دعوت می کردند و از بدیها باز می داشتند؛ با ظلم ظالمان و ستمگران مبارزه می کردند و یار مظلومان و نیکوکاران بودند.

۹- این آیات و ترجمه ی آنها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی دربارهی پیامبران اشاره می کند؟

_ لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم
خداوند بر مؤمنان منت گذاشت (و نعمت بزرگی به ایشان بخشید)؛ هنگامی که برای آنها پیامبری از میان خودشان فرستاد.
سوره آل عمران، آیه ۱۶۴
جواب: فرستادن پیامبر

_ لقد آرلنا لنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی نازل کردیم.
سوره ی حدید، آیه ی ۲۵
جواب: به پیامبران نشانه و کتاب داده

_ ولقد بعثنا فی کل أمه رسوا أن اعبدوا الله
ما برای هر امتی، پیامبری فرستادیم که می گفت: «خدای یکتا را پرستید.
سوره نحل، آیه ۳۶
جواب: برای همه پیامبر از خودشان داده که حرف همه یکی است و آن پرستش خدای واحد است

۱۰ – درباره هر یک از پیامبران اولوالعزم چه میدانید؟
جواب: حضرت آدم ع اولین پیامبر و پدر بشر حضرت نوح ع کشتی ساخت و مومنان را نجات داد حضرت ابراهیم ع به اذن خداوند در آتش سوخت حضرت موسی ع با خداوند حرف زد و عصایش اژدهایی می شد حضرت عیسی ع به اذن خداوند مرده را زنده می کرد و حضرت محمد (ص)قرآن

۱۱ – برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راههایی را می شناسید؟
جواب: مطالعه ی کتاب ، سوال از بزرگان ، استفاده از اینترنت

۱۲ – به جز پیامبران اولوالعزم، داستان زندگی کدام یک از پیامبران در قرآن آمده است؟
جواب: حضرت یعقوب ع -حضرت یوسف ع -حضرت یونس ع -حضرت ادریس ع

۱۳- پیامبران اولوالعزم را نام ببرید.

جواب: حضرت نوح (ع) – حضرت ابراهیم (ع) -حضرت موسی (ع) – حضرت عیسی (ع) – حضرت محمد (ع)

۱۴- هر یک از پیامبران اولوالعزم چه کتابی داشتند؟ نام ببرید.

جواب :

حضرت نوح (ع) ⇐ صحیفه (کتاب) نوح

حضرت ابراهیم (ع) ⇐ صحف (کتاب های) ایراهیم {در روایات آمده است که ده کتاب بر حضرت ابراهیم (ع) نازل شده است}

حضرت موسی (ع) ⇐ تورات

حضرت عیسی (ع) ⇐ انجیل

حضرت محمد (ع) ⇐ قرآن

۱۵- آیا حضرت نوح (ع) کتاب و شریعت مشخصی داشته اند؟ (جهت افزایش اطلاعات عمومی است و لزومی به حفظ کردن نیست)

جواب: همان طور که می دانید حضرت نوح، نخستین پیامبر از میان پیامبران اولو العزم است. پیامبران اولو العزم عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.

ویژگی پیامبران اولو العزم این بوده که همراه خود شریعت تازه­ای می­آورده­اند. از این رو، نخستین شریعت را حضرت نوح برای مردم دوران خویش آورده است در آیه ۱۳ از سوره شوری می­خوانیم. «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی وعیسی»: آیینی برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود آن چه را بر تو فرستادیم و بر ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم»

از آیات قرآن کریم استفاده می­شود که محتوای شریعت و دین نوح، دعوت مردم به توحید و تسلیم در برابر خداوند،، امر به معروف و نهی از منکر، مساوات و عدالت، راستگویی و وفای به عهد ونهی از شرک و آلودگی به فواحش و منکرات بوده است. [i]

حضرت نوح، دارای کتاب آسمانی نیز بوده است این کتاب اسم خاصی نداشته بلکه به اسم «کتاب نوح» معروف بوده و نامیده می­شده است.


درس سوم هدیه های آسمان

سرور آزادگان (سوالات متن درس)

۱- نوجوانی ۱۴ ساله که با رشادت تمام در واقعه ی کربلا شهد شهادت را نوشید؟ قاسم

۲- کدام امام با نقشه ی معاویه به شهادت رسید؟ امام حسن (ع)

۳-معاویه در چه سالی از دنیا رفت و چه کسی را جانشین خود قرار داد؟

در سال ۶۰ هجری قمری از دنیا رفت و پسرش یزید را جانشین خود قرار داد.

۴- این سخن از کیست و چه موقعی ایراد شده است؟  «وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است»

از فرمایش امام حسین (ع)، به هنگام به حکومت رسیدن یزید

۵. هدف قیام امام حسین (ع) چه بود؟

اصلاح امت جدش و امر به معروف و نهی از منکر

۶- تاریخ و مکان شهادت امام حسین و تعداد یاران ایشان را بنویسید.

شهادت ایشان به تاریخ دهم محرم سال ۶۱ هجری قمری (عاشورا) با ۷۲ تن از یارانش در صحرای کربلا صورت گرفت.

۷- از نام های صحرای کربلا , چند مورد را بنویسید.

نینوا ، طف، عموراء ، حیر و حایر، عقر

۸- نتیجه ی قیام امام حسین (ع) چه شد؟

بیداری امت اسلامی و قیام هایی با الگو گرفتن از قیام امام حسین (ع)

۹- پیام رسان کربلا که بود؟ حضرت زینب (س)

۱۰- درباره ی کودکان و نوجوانانی که در حماسه ی کربلا حضور داشتند ، بنویسید.

۱- قاسم پسر امام حسن (ع) که مشهور این است که ۱۴ ساله بود.
۲- عبدالله پسر امام حسین (ع) طفل شیرخوار. که ظاهرا همان علی اصغر می باشد.
۳- عبدالله پسر امام حسن (ع) ، کودک نابالغ امام حسن مجتبی (ع) که کنار امام حسین (ع) به شهادت رسید.
۴- دو پسر کوچک مسلم بن عقیل ه- طفلان زینب و…

۱۱- جمله ی معروف امام حسین (ع) درباره ی بیعت با یزید چیست؟

هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند.

۱۳ – خصوصیات یزید را بنویسید (چهار مورد)

 1. اهل کارهای زشت بود
 2. احکام اسلام را رعایت نمی کرد
 3. نماز را سبک می شمرد
 4. آشکارا اسلام و پیامبر را مسخره می کرد
 5. فساد او در مردم اثر کرده بود

۱۴- درباره ی کودکان و نوجوانانی که در حماسه ی کربلا حضور داشتند، بنویسید.

۱- قاسم پسر امام حسن (ع) که مشهور این است که ۱۴ ساله بود. ۲- عبدالله پسر امام حسین (ع) طفل شیرخوار، که ظاهراً همان علی اصغر می باشد. ۳- عبدالهه پسر امام حسن (ع)، کودک نابالغ امام حسن مجتبی (ع) که کنار امام حسین (ع) به شهادت رسید. ۴- دو پسر کوچک مسلم بن عقیل ۵- طفلان زینب و … .

۱۵- عصر عاشورا چه کسی از اما تقاضای حضور در میدان نبرد را کرد؟ قاسم برادر زاده امام حسین (ع)

۱۶- قاسم در چه سنی به شهادت رسید؟ در چهارده سالگی

۱۷- قاسم چرا می خواست به میدان جنگ برود؟

قاسم می خواست به میدان جنگ برود تا در راه دین خدا کشته شود.

۱۸- بعد پیامبر معاویه با چه کسی جنگید و چه کسی را به شهادت رساند؟

بعد از پیامبر، معاویه به جنگ با امام علی (علیه السّلام) که جانشین پیامبر بود، برخاست. بعد از امام علی(علیه السّلام)، فرزندش امام حسن (علیه السّلام) نیز با نقشه معاویه به شهادت رسید.

۱۹- امام حسین درباره به حکومت رسیدن یزید چه فرمودند؟

وای بر اسلام که به حاکمی چون یزید گرفتار شده است.


درس چهارم هدیه های آسمان

باغ سری (سوالات متن درس)

درس چهارم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “باغ سری” میباشد. سوالات همراه با پاسخنامه :

درس ۴ « باغ سری »

۱- ترجمه آیه زیر را کامل کنید.

« وَ لتَکُن مِنکُم اُمَّه یَدعونَ اِلَی الخَیرِ. وَ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ وَ اُولئِکَ هُمُ المفلِحونَ »  سوره ی آل عمران، آیه ۱۰۴

باید از میان شما، جمعی باشند که …………….. را به ………….. دعوت کنند و آنها را به کارهای ……………… فرا بخوانند و از ………….. بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

دیگران – نیکی – خوب – زشتی ها

۲- با توجه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می گویند؟ امر به معروف و نهی از منکر

۳- امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ 

امر به معروف یعنی دعوت کردن به کارهای خوب و پسندیده و نهی از منکر یعنی بازداشتن از کارهای زشت و ناپسند.

۴- امر به معروف و نهی از منکر چه اثری در جامعه دارد؟ 

امر به معروف و نهی از منکر باعث می شود که اثر گناه و کارهای زشت در جامعه کم شود و کارهای خوب و پسندیده جایگزین آن شود.

۵- تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟

باعث می شود تا کارهای خوب را همه ی مردم انجام دهند و سبب همه گیری آن در جامعه خواهد شد.

۶- تذکّر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟ 

تا کارهای بد در جامعه و بین مردم زیاد نشود و ما را گرفتار بدی نکند.

۷- مثال هایی از جملاتی که به امر به معروف و نهی از منکر و هر دوی آن ها مربوط است بیان کنید؟ 

امر به معروف: مدرسه خانه دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم. خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته باشند.

نهی از منکر: غیبت در کار دیگران تجسّس نکنید. هر دو: به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است.

۸- اگر کسی خطایی کند، شما چه می دانید؟ با مهربانی به او تذکر می دهیم.

۹- اگر شما خطا کندی، دوست دارید چگونه شما را متوجه خطایتان بکنند؟ با خوبی و مهربانی

۱۰- به کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟ به کارهای خوب لبخند می زنیم و به کارهای بد اخم می کنیم.

۱۱- کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدام یک باید تذکر داد؟ تشویق برای کار خوب است و تذکر برای کار بد است.

۱۲- استاد حسن زاده آملی درباره امر به معروف و نهی از منکر چه فرمودند؟

اگر امر به معروف هم می خواهی بکنی، خیلی آهسته، مثل آینه باش! آینه داد نمی زند: یقه ات بد است! وقتی رو به روی آینه می ایستی، جیغ نمی کشد: چرا موی سرت این جوری است؟! سکوت محض است، هیچ کس خبردار نیست جز تو و آینه …


درس پنجم هدیه های آسمان

شتربان با ایمان (سوالات متن درس)

درس پنجم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “شتربان با ایمان” میباشد. سوالات همراه با پاسخنامه :

درس ۵ « شتربان با ایمان »

۱- صفوان که بود و کارش چه بود؟ 

یکی از یاران امام کاظم (ع) بود و کارش کرایه دادن شتر به مردم بود.

۲- کار صفوان چه بود؟ کرایه دادن شتر به مسافران

۳- امام کاظم در زمان کدام پادشاه زندگی می کرد؟ هارون

۴- هارون برای چه امری از صفوان شتر کرایه کرد؟

هارون می خواست به همراه گروهی از درباریانش به سفر حج برود. کسی را نزد صفوان فرستاد و تعداد زیادی از شتران او را کرایه کرد.

۵- امام کاظم در مورد ستمگران چه فرمود؟ 

هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.

۶- صفوان برای اینکه با هارون مخالفت کند چه کرد؟ 

صفوان برای رهایی از کمک به ستمگر، همه شترانش را فروخت و به هارون کرایه نداد.

۷- این فرمایش امام کاظم (ع) خطاب به چه کسی و درباره چه مسئله ای بود؟

“هر کس زنده ماندن ستمگران را بخواهد، از آنان است و در آتش دوزخ خواهد سوخت.” خطاب به صفوان، درباره کرایه دادن شتر به هارون.

۸- آیه “محمد رسول الله والذین اشداء علی الکفار رحماء بینهم” به چه معنی است و مفهوم آن چیست؟ 

محمد (ص) و یارانش در برابر دشمنان ایستادگی می کنند و با یکدیگر مهربان و نیک رفتارند. توصیه به دوری از دشمنان دین خدا و مهربانی با اهل ایمان.

۹- تولّی و تبّری چیست؟ 

تولّی یعنی دوستی با خدا و تبرّی یعنی دوری و بیزاری جستن از دشمنان خدا.

۱۰- مفهوم تبری در زندگی کدام پیامبر بیشتر ذکر شده است؟ 

حضرت ابراهیم، هنگامی که آزر عمو و سرپرستش دست از بت پرستی برنداشت از او بیزاری جست.

۱۱- ماجرای حضرت ابراهیم و بیزاری جستن آن حضرت از سرپرستش در کدام سوره و آیه قرآن آمده است؟ سوره توبه آیه ۱۱۴

۱۲- حضرت ابراهیم تولی و تبری خود را چگونه نشان داد؟ 

حضرت ابراهیم (علیه السّلام) وقتی فهمید سرپرست او بت پرست است و حاضر نیست دست از کار خود بردارد، از او بیزاری جست.

۱۳- روز ملّی مبارزه با استکبار جهانی چه روزی است؟ روز ۱۳ آبان، روز دانش آموز.

۱۴- روز ۱۳ آبان چه ارتباطی با تبری دارد؟ 

در این روز مردم ایران بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر آمریکا و اسرائیل اعلام می کنند.

۱۵- در کدام سوره قرآن به اصل تولّی و تبّری اشاره شده است؟ سوره فتح آیه ۲۹

۱۶- چه حادثه ای موجب شد که روز ۱۳ آبان را روز دانش آموز بنامند؟ 

به علت بیزاری جستن دانش آموزان و دانشجویان انقلاب اسلامی ایران از آمریکا و تسخیر لانه ی (سفارت) جاسوسی آمریکا.

۱۷- در روز سیزده آبان ما چه می کنیم؟ 

در این روز همه مردم، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، با شعارهایی مانند “مرگ بر آمریکا و اسرائیل” بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعلام می کنند.

۱۸- غیر از روز ۱۳ آبان چه مناسبت های دیگری را می شناسید که در آن ها ما بیزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام کنیم؟ روز قدس، روز ۲۲ بهمن و … .

۱۹- با توجه به متن درس، آیه هایی که به تولی و تبری اشاره دارند بیان کنید.

تولّی :

– قُل لا اَسئَلُکُم عَلَیهِ اَجرًا اِلَّا المَوَدَّئَ فی القُربی : (ای پیامبر به مؤمنان) بگو به خاطر رسالتم از شما پاداشی جز دوست داشتن اهل بیتم نمی خواهم. سوره شوری، آیه ۲۳

– قُل اِن کُنتُم تُحِبّونَ الَ فَاتَّبِعونی : (ای پیامبر به مؤمنان) بگو “اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کند. سوره آل عمران، آیه ۳۱

– اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَئٌ : مؤمنان برادر یکدیگرند. سوره ی حجرات، آیه ۱۰

تبرّی :

– لا یَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الکافِرینَ اَولِیاءَ : افراد با ایمان؛ نباید کافران را به دوست خود انتخاب کنند. سوره ی آل عمران، آیه ۲۸

۲۰- یزید چه ویژگی هایی داشت؟ 

فاسد، شراب خوار، میمون باز، بی اعتنایی به احکام دین.

۲۱- امام حسین (ع) چه ویژگی هایی داشتند؟ 

با تقوا، شجاع، مهربان به مؤمنان بخشنده … و مطیع امر رسول خدا (ص) و پدر بزرگوارش امام علی (ع) نمونه ی یک انسان کامل.

۲۲- چرا امام حسین (ع) فرمودند:” هرگز کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی کند”؟ 

چون امام حسین (ع) نمونه ی کاملی از یک انسان کامل بودند و نمی توانست با یزید فاسد و ظالم بیعت کند و این الگوی ما انسان های آزاده است.

۲۳- چه ارتباطی میان “تولّی و تبرّی” و “امر به معروف و نهی از منکر” وجود دارد؟ 

تولّی یعنی دوستی با پیامبر (ص) و اهل بیتش، و تبّری یعنی بیزاری از دشمنان خدا و این فقط با امر به معروف و نهی از منکر ثابت شود.

۲۴- چه حادثه ای موجب شد روز ۱۳ آبان را روز دانش آموز بنامند؟ 

در این روز همه مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، یکدل و یکصدا با شعارهایی مانند “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعلام می کنند.

۲۵- ویژگی های دوستان خدا : ۱- عادل  ۲- دوستی با دوستان خدا  ۳- اطلاعت از دستورهای خدا

۲۶- ویژگی های دشمنان خدا : ۱- ستمگر  ۲- دشمنی با دوستان خدا یا دوستی با دشمنان خدا ۳- نافرمانی خدا


درس ششم هدیه های آسمان 

سیمای خوبان (سوالات متن درس)

درس ششم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “سیمای خوبان” می‌باشد. سوالات متن درس همراه با پاسخنامه :

درس ۶ « سیمای خوبان »

۱- امام کاظم (ع) بعد از صرف غذا چه کردند؟ 

بعد از پایان غذا، امام خدا را شکر گفت و سپس رو به کارگران کرد و فرمود: اگر ممکن است کمی بنشینید، مشکلی پیش آمده که می خواهم در مورد آن با شما مشورت کنم.

۲- امام کاظم (ع) دلیل مشورت خود با کارگران را چگونه بیان فرمودند؟ 

امام کاظم (ع) درباره دلیل مشورت خود با کارگران به آنها فرمود شاید خدا به ذهن شما چیزی بیاورد که راه حلّ این مشکل باشد.

۳- خدا در قرآن درباره خصوصیات اهل بیت چه فرموده است؟ 

همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کند.

۴- اهل بیت دارای چه ویژگی‌های اخلاقی بودند؟ چند مورد را بنویسید.

 • آنان مهربان و خوش اخلاق بودند.
 • خطای دیگران را می بخشیدند.
 • از کسی کینه به دل نمی گرفتند.
 • اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند.
 • اگر هم از عیب کسی خبردار می شدند، آن را می پوشاندند.
 • به خاطر خویشاوندی با پیامبر (ص) امتیاز ویژه ای برای خود در نظر نمی گرفتند و بر مردم فخرفروشی نمی کردند.

۵- اهل بیت به چه چیزی بیشترین اهمیت را می دادند؟ 

به نماز خیلی اهمیت می دادند و همیشه نمازشان را اول وقت می خواندند.

۶- کتاب راهنمایی و هدایت مردم چیست؟ قرآن

۷- بهترین راه هدایت مردم چیست؟ معرفی الگوهای برتر و انسان های نمونه.

۸- نام دیگر آیه ۳۳ سوره ی احزاب چیست؟ آیه تطهیر

” انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا “

۹- معنی آیه ” انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا ” چیست و بیانگر چه موضوعی است؟ 

همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کند. بیانگر پاکی و معصومیت چهارده معصوم و امامان.

۱۰- کدام امام بزگوار در مسافرت ها ،خویشاوندی خود را با با پیامبر (ص) پنهان می کرد ؟ چرا ؟ 

امام سجاد (ع)؛ تا مبادا همسفران اش به زحمت بیفتند و او را از کار کردن باز دارند .

۱۱- آیه تطهیر چیست؟

انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا

همانا خدا اراده کرده است که همه ی پلیدی ها و ناپاکی ها را از شما اهل بیت دور سازد و شما را پاک و مطهر کند.

۱۲- چرا خداوند در قرآن امامان بزرگوار را مورد ستایش قرار داده است؟ 

چون مهربان و خوش اخلاق بودند. خطای دیگران را می بخشیدند. از کسی کینه به دل نمی گرفتند. اشتباهات مردم را به رخ آنان نمی کشیدند و آنان را سرزنش نمی کردند.

۱۳- وظیفه ما در برابر امامان چیست؟ اطاعت

۱۴- آیه “مَن اَحَبَّنا فَلیَعمَل بِعَمَلِنا” به چه معناست؟ 

هر کس مار ا دوست دارد، پس شبیه ما عمل می کند.

۱۵- در موارد زیر بهترین برخورد چیست؟
– کسی شما را مسخره می کند یا به شما ناسزا می گوید.
حرف های او را نشنیده بگیریم و او را ببخشیم و برای او دعا کنیم که خدا او را به راه راست هدایت کند.
– در بازی، دوستتان به شما برخورد می کند و روی زمین می افتید.
با روی خوش به بازی ادامه می دهیم و از این بر خورد می گذریم.
– در حضور شما از دیگران بدگویی می شود.
آن ها را از این کار نهی می کنیم واگر به همان کار ادامه داند آن مکان را ترک می کنیم.
– در مسیر شما تکّه نانی روی زمین افتاده است.
آن را برداشته ودر جایی قرار می دهیم که زیر پا نباشد اما پرندگان بتوانند از آن استفاده کنند.

۱۶- نام دوازده امام را به ترتیب بنویسید و بگویید که چه چیزی از این بزرگواران در ذهن شما در موردشان وجود دارد؟

امامان عزیز ما … آنچه درباره‌ی ایشان می‌دانیم
امام اوّل: امام علی (ع) همسر حضرت فاطمه (س) و پدر امام حسن و حسین (ع)
امام دوم: امام حسن (ع) فرزند امام علی (ع) که با توطئه‌ی معاویه توسط همسرش مسموم شد و به شهادت رسید.
امام سوم: امام حسین (ع) فرزند دوم امام علی (ع) که در کربلا به شهادت رسید.
امام چهارم: امام سجاد (ع) فرزند امام حسین (ع) که به خاطر سجده‌های طولانی‌اش به سجاد معروف شد.
امام پنجم: محمد باقر (ع) فرزند امام سجاد (ع) که به خاطر دانش زیادش به باقرالعلوم معروف شد.
امام ششم: جعفر صادق (ع) فرزند امام باقر (ع) که به راستگویی وشاگردپروری معروف شد.
امام هفتم: موسی کاظم (ع) فرزند امام صادق (ع) که به خاطر فرو بردن خشم به کاظم معروف شد.
امام هشتم: رضا (ع) فرزند امام کاظم (ع) که به دست مامون به شهادت رسید و در مشهد دفن شد.
امام نهم: محمدبن علی (ع) فرزند امام رضا (ع) که در سنین نوجوانی به امامت رسید و به تقی و جوادالائمه معروف شد.
امام دهم: علی بن محمد (ع) فرزند امام جواد (ع) که به هادی و نقی معر.ف شد و در شهر سامرا به شهادت رسید.
امام یازدهم: حسن عسکری (ع) فرزند امام هادی (ع) و پدر امام زمان (عج) که ۲۹ سال عمر کرد و در شهر سامرا به شهادت رسید.
امام دوازدهم: مهدی (ع) فرزند امام حسن عسکری (ع) که آخرین امام شیعیان است و تمامی دنیا با آمدن ایشان اصلاح خواهد شد.

درس هفتم هدیه های آسمان

دست در دست دوست (سوالات متن درس)

درس هفتم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “دست در دست دوست” می‌باشد. سوالات متن درس همراه با پاسخنامه:

درس ۷ « دست در دست دوست »

۱- جمله‌ی «عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه» یعنی چه؟ 

یعنی خداوندا فرج امام زمان را تعجیل بفرما؛ یا خداوندا فرج امام زمان (عج) را نزدیک تر و سریع تر کن.

۲- علامه حلّی امام زمان را کجا ملاقات کردند؟ 

ایشان در راه رفتن به زیارت امام حسین (ع) در بیابان حضرت، را ملاقات کردند.

۳- امام زمان خود را چگونه به علامه حلّی معرفی می‌­کند؟

امام دست علامه را گرفتند و گفتند: چگونه صاحب الزمان را نمی‌­توان دید درحالی که دستان او در دست توست.

۴- اگر امسال بخواهید عهد خود را با امام زمان تجدید کنید، چه عهدهایی با او می بندید؟ 

 • کارهای خوب انجام دهیم
 • نماز بخوانیم
 • به دیگران کمک کنیم
 • درس بخوانیم
 • با انسان های خوب معاشرت کنیم

۵- فکر کنید و با مشورت دوستانتان بگویید ما چگونه می توانیم از توجّه امام زمان (عج) و دعاهای ایشان بهره مند شویم؟ 

رفتار ما و اخلاق و نیت خود را خوب کنیم و با کارهای خوب خود به او نزدیک تر شویم.

۶- در مورد زندگی علامه حلی تحقیق کنید و بگویید چه ویژگی هایی داشت که به دیدار امام زمان (عج) موفق شد؟

پرچم ولایت را برافراشت و با تمام وجود از ولایت و رهبری دفاع کرد. این عشق سرشار به خاندان طهارت علیهم السلام با گوشت، پوست و استخوانش آمیخته بود. پیروی از مولا و مقتدایش امیرالمؤمنین علیه السلام نواحی وسیعی را با مال و آبادیهای زیادی بود که خود نهرهای آب آنها را حفر و با پول و ثروتش زنده کرد. این آبادیها به کسی تعلق نداشت و در زمان حیاتش آنان را وقف کرد.


درس هشتم هدیه های آسمان 

دوران غیبت (سوالات متن درس)

درس هشتم هدیه های آسمان کلاس ششم با عنوان “دوران غیبت” می‌باشد. سوالات متن درس همراه با پاسخنامه:

درس ۸ « دوران غیبت »

۱- پیامبر مژده به دنیا آمدن کدام امام را به مردم داد؟ حضرت مهدی (عج)

۲- پیامبر در مورد امام زمان (عج) به مردم زمان خود چه فرمودند؟ 

وقتی رسول خدا نام دوازده امام را برای مردم بیان می کرد، به آن ها فرمود: آخرین امام که نامش مهدی است با ظالمان مبارزه می کند و حکومت های ستمگر را از بین می برد.

۳- پس از شهادت امام حسن عسگری (علیه السلام) چه اتفاقی برای امام مهدی (عج) افتاد؟ 

امام مهدی (عج)، به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد، تا هر زمانی که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند قیام کند و جهان را پر از نیکی و عدالت سازد.

۴- امام مهدی در دوران غیبت صغری چگونه مردم را راهنمایی می کرد؟ 

امام مهدی (عج) برای ارتباط خود با مردم در دوران غیبت ، چهار نفر از عالمان دینی را برگزید.

۵- پس از چهار نفری که برای ارتباط با امام تعیین شده بودند چه کسانی جانشین امام زمان شدند؟ 

پس از آن چهار نفر، ایشان افراد خاصی را با نام مشخص، به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است؛ بلکه عالمان پرهیزکار و دین شناس هر زمان را به عنوان جانشین خود قرار داده است.

۶- یکی از جانشینان امام زمان در دوره ما چه کسی بو و چه کرد؟ 

یکی از این جانشینان در روزگار ما، امام خمینی (ره) بود. مردم ایران، به رهبری این عالم و مرجع بزرگ دینی توانستند حکومت ضد مردمی و ضد دینی شاه را سرنگون کنند و جمهوری اسلامی را به وجود آوردند.

۷- چه کسی بر ضد شاه قیام کرد و جمهوری اسلامی را به وجود آورد؟ امام خمینی (ره)

۸- در حال حاضر چه کسانی جانشینان امام زمان (عج) شناخته می شوند؟ 

در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی جانشینان امام زمان (عج) شناخته می شوند.

۹- در زمان غیبت حضرت مهدی (عج) وظیفه ما چیست؟ 

از مراجع دینی و دستوراتشان پیروی کنیم.

۱۰- در زمان حاضر ما چرا باید به مراجع دینی رجوع کنیم؟ 

برای آگاهی از احکام دین باید به آن ها مراجعه کنیم و از دستوراتشان پیروی نمائیم.

۱۱- رهبری جامعه اسلامی در حال حاضر در دست کیست؟ 

رهبری جامعه اسلامی بر عهده یکی از مراجع است که به عنوان ولی فقیه شناخته می شود. ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورات دینی و شرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی امور جامعه می پردازد.

۱۲- امام دوازدهم ما مسلمانان شیعه …………… نام دارد.

پاسخ: مهدی (عج)

۱۳- حضرت مهدی (عج) در …………… به دنیا آمد.

پاسخ: سحرگاه نیمه شعبان

۱۴- پدر حضرت مهدی (عج) …………… است.

پاسخ: امام حسن عسکری (ع)

۱۵- یکی از جانشینان حضرت مهدی (عج) در روزگار ما …………… بود.

پاسخ: امام خمینی (ره)

۱۶- امام زمان (عج) در چه زمانی به دنیا امدند؟

نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری قمری.

۱۷- دشمنان قبل از تولد حضرت مهدی (عج) چه نقشه ای داشتند؟
خانه‌ی امام حسن عسکری  (ع)  را زیر نظر داشتند تا اگر نوزاد پسری متولّد شد او را به قتل برسانند اما خدا حضرت مهدی (عج)  را از شّر آن ها حفظ کرد.

۱۸- امام زمان (عج) از چه زمان از چشم مردم پنهان شدند؟
پس از شهادت امام عسکری (ع) امام مهدی به فرمان خداوند از چشم مردم پنهان شد تا هر زمان که خدا بخواهد و مردم آمادگی داشته باشند قیام کند و جهان را پر از نیکی و عدالت سازد.

۱۹- امام زمان (عج) را چه کسانی از تولّد تا پنج سالگی دیدند؟
امام حسن عسکری (ع) و یاران بسیار نزدیک خود.

۲۰- ولی فقیه کیست؟
رهبری جامعه اسلامی بر عهده یکی از مراجع تقلید است که به عنوان ولی فقیه شناخته می‌شود.

۲۱- وظیفه ولی فقیه چیست؟
ولی فقیه با آگاهی کامل از دستورات دینی وشرایط سیاسی و اجتماعی به اداره ی جامعه می پردازد.

۲۲- وظیفه ی ما دربرابر مراجع تقلید چیست؟

توجه و انجام دستورات دینی که توسط مراجع از منابع دینی از جمله قرآن و روایات استخراج شده و در اختیار ما مسلمانان قرار گرفته است.

۲۳- مردم در دوران غیبت کبری به چه کسانی مراجعه می‌کردند؟

به علما و مراجع دینی که به آن ها مراجع تقلید گفته می شود.


درس نهم هدیه های آسمان

جهان دیگر (سوالات متن درس)

۱- به ترتیب مراحل زندگی انسان را بنویسید. 

جنینی (نه ماه در شکم مادر) ، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ سالی، پیری و کهن سالی.

۲- اولین و آخرین مرحله ی زندگی انسان را بنویسید. 

جنینی و پیری و پیری و کهن سالی.

۳- آیا زندگی انسان پس از مرگ پایان می یابد؟ 

خیر، چون وارد مرحله ی دیگری و حیات پس از مرگ می شود.

۴- زندگی برتر و زندگی اصلی ما کدام است؟ 

زندگی در آن جهان (جهان آخرت)

۵- به زندگی پس از مرگ زندگی برتر می گویند. چرا؟ 

زیرا ما در آن جهان به زندگی اصلی خود می رسیم که دائمی و همیشگی است.

۶- زندگی در دنیا و آخرت را با هم مقایسه کنید. 

زندگی دنیا محدود است و روزی به پایان می رسد؛ امام زندگی آخرت همیشگی است. در این دنیا مردم فرصت دارند تا اخرت خود را آباد کنند.

۷- چه کسانی در آتش جهنم گرفتار خواهند شد؟ کافران و مجرمان.

۸- قرآن در جواب به مردی کافری که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده، قیامت را انکار می کرد، به پیامبر چه فرمود؟ 

ای پیامبر بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است، استخوان های پوسیده را زنده می کند. (سوره یس/ آیه ۷۸ . ۷۹)

۹- چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند؟

کسانی که قدرت خداوند را خیلی کم می شمارند.

۱۰- خداوند برای کسانی که به قیامت و قدرت خدا شک دارند چه می فرماید؟ در کدام سوره؟ 

آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت سخت تر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا کرده است؟ (سوره نازعات، آیه ۲۷).

۱۱- قرآن کریم درباره مرگ و رابطه آن با زندگی چه نظری دارد؟ 

قرآن کریم، مرگ را پایان زندگی نمی داند. از نظر قرآن، ما پس از مرگ پا به جهان جدیدی می گذاریم که خیلی بزرگ تر و شگفت انگیزتر از این جهان است. زندگی اصلی ما در آن جهان خواهد بود.

۱۲- کسانی که به قیامت شک دارند، کدام صفات خداوند را نادیده می گیرند؟ قدرت خدا.

۱۳- آیه “اِذا رَأَیْتُمُ الرَّبیع فَاکْثِروُا ذِکْرَ الُّنشوُرَ” زیر به چه مطلبی اشاره می کند؟ معاد

۱۴-  دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می کند؟ 

رفتاری بسیار خوب و با مهر و محبت و بخشندگی و دلسوزی.

۱۵- درباره حضرت عبدالعظیم حسنی چه می دانید؟ 

ایشان مردی دانشمند و با ایمان و از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) بوده است. ایرانی ها به او شاه عبدالعظیم می گویند و مرقد او در زیارتگاه مؤمنان است. عبدالعظیم از شاگردان و یاران حضرت امام جواد و حضرت امام هادی (ع) بوده است و ماجرای گفت و گوی وی با امام هادی (ع) درباره ی اعتقادات دینی شنیدنی است.

۱۶- توحید یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند در آفرینش و اداره هر دو جهان

۱۷- نبوت یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به این که خداوند برای هدایت ما پیامبرانی فرستاده است.

۱۸- امامت یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به اینکه خداوند بعد از پیامبران (ص)، امامان معصوم (ع) را فرستاده است.

۱۹- معاد یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به این که پس از مرگ زندگی جدیدی را آغاز کنیم.

۲۰- ولایت یعنی چه؟ ولایت یعنی اطاعت کامل از خدا و رسول و امام معصوم (علیهم السلام) و دوست داشتن آنها.


درس دهم هدیه های آسمان

آداب زندگی (سوالات متن درس)

١- بخشی از آدابی که پیامبر (ص) در ارتباط خود با دیگران رعایت می کرد چیست؟

در سلام کردن بر آن ها پیشی می گرفت. همیشه لبخند بر لب داشت در کنار مردم می نشست و برای خود جای مخصوصی نداشت. خوش رو و خوش اخلاق بود به سخنان دیگران گوش می داد از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد.

۲- آداب معاشرت چیست؟

به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنان انجام می دهیم، آداب معاشرت می گویند.

۳- رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟

رعایت این آداب نشان دهنده احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاریم.

۴- در قرآن درباره آداب معاشرت چه سفارشی شده است؟

با مردم به نیکی سخن بگویید.

۵- انجام دادن آداب معاشرت می تواند باعث چه چیز هایی بشود؟

عمل به آداب معاشرت می تواند صمیمیت و مهربانی را در بین ما افزایش دهد و جلوی برخی ناراحتی ها و کدورت ها را بگیرد.

۶- چند نمونه از آداب معاشرت که در دین ما وجود دارد را بنویسید؟

 • سکوت به هنگام صحبت دیگران
 • درگوشی صحبت نکردن
 • دوری از مسخره کردن
 • احترام به بزرگ ترها

۷- در هنگام صحبت با دیگران چگونه باید عمل کنیم؟

آرام سخن بگوییم، صدای خود را بلند نکنیم و با داد و فریاد حرف نزنیم. وقتی کسی با ما صحبت می کند، نیز مراقب باشیم سخن او را قطع نکنیم.

۸- حضرت محمد (ص) در مورد قطع کردن سخن دیگران چه فرموده است؟

هرکس سخن دیگری را قطع کند، گویا به صورتش چنگ زده است.

۹- چرا در جمع نباید در گوشی صحبت کرد؟

زیرا دیگران فکر می کنند که ما درباره آن ها حرف می زنیم و این کار موجب ناراحتی آنان می شود .

۱۰ . خداوند در قرآن درباره صحبت در گوشی چه فرموده است؟

درگوشی صحبت کردن، از کارهای شیطان است.

۱۱- پیامبر درباره احترام به بزرگترها چه فرموده است؟

احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است.

۱۲- چند نمونه از مواردی که برای احترام به بزرگترها باید رعایت کرد بنویسید؟

جلوتر از بزرگترها حرکت نکنیم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنیم، پای خود را پیش آن ها دراز نکنیم و از هر کاری که بی احترامی به آن هاست، خودداری کنیم.


درس یازدهم هدیه های آسمان 

راه تندرستی (سوالات متن درس)

۱- دین اسلام به چه ورزش هایی سفارش کرده است ؟

تیراندازی ، شنا، اسب سواری و کشتی

۲- برای حفظ سلامتی خود چه کارهایی را باید انجام دهیم؟

درست غذا خوردن، ورزش کردن ، رعایت بهداشت ، به موقع خوابیدن، و صبح زود از خواب بر خاستن

۳- بی توجهی به حفظ سلامتی ما را به چه مشکلاتی دچار خواهد کرد؟

بدن ما ضعیف و ناتوان شده و توان مقاومت در برابر بیماری های مختلف را از دست می دهد .

۴- در دین ما چه چیز هایی نکوهش شده است ؟

در دین ما، ضعف و ناتوانی و سستی و تنبلی نکوهش شده است

۵- حضرت محمد (ص) در مورد توانمندی مؤمنان چه فرموده اند ؟

مؤمن قوی و نیرومند، بهتر از مؤمن ضعیف و ناتوان است.

۶- چگونه می توانیم شکرانه ی سلامتی را به جا آوریم ؟

یکی از را های شکرانه سلامتی این است که به افراد ضعیف و ناتوان جامعه کمک کنیم

۷- حضرت علی (ع) برای سلامتی خود از خداوند چه می خواست ؟

قو على خدمتک جوارحی: خدایا! به اعضای بدنم، برای خدمت در راه خودت توانایی بده.

۸- ورزش کردن به جز حفظ سلامتی و تندرستی چه فایده هایی برای ما دارد؟

روحیه ی شاداب و سرزندگی ، گذراندن اوقات فراغت خوب و سالم و…

۹- پیامبر (ص) فرموده اند : « دو نعمت است که ارزش آن ها در نزد مردم ناشناخته است. آن ها را نام ببرید .

سلامتی و امنیت

۱۰- درباره ی پوریای ولی چه می دانید؟ مهم ترین اتفاق زندگی او چیست؟

پهلوان ، صوفی و شاعر ایرانی است که در ورزش های زورخانه ای پیشینه ی زیادی داشته است. مهم ترین اتفاق زندگی او شکست عمدی مقابل کشتی گیر هندی به خاطر مادرش بود.

۱۱- چه ارتباطی میان این اتفاق و سخن زیر از حضرت علی (علیه السلام) وجود دارد؟

قوغلى خدمتک جوارحی خدایا!
به اعضای بدنم برای خدمت در راه خودت توانایی بده.

هر چه انسان سالم تر و تواناتر باشد بهتر و بیشتر می تواند به نزدیکانش خدمت کند.

۱۲- میان محیط زیست و سلامتی ما چه ارتباطی هست؟

هر چه محیط زیست ما سالم تر باشد، بدن ما نیز سالم تر است و کمتر دچار بیماری می شود.


درس دوازدهم هدیه های آسمان 

سفرهای با برکت (سوالات متن درس)

۱- نماز در مسافرت چگونه است؟ 

کمتر از ۵/۲۲ کیلومتر: کامل – بیشتر از ۵/۲۲ کیلومتر : کمتر از ده روز آنجا می ماند: شکسته است و ده روز و بیشتر آنجا می ماند: کامل است.

۲- نماز مسافر چگونه است و به آن چه می گویند؟ 

مسافر باید نمازهای چهار رکعتی ظهر، عصر و عشا را دو رکعتی بخواند. به این کار شکسته خواندن نماز گفته می شود.

۳- چه مواقعی می توانیم نماز شکسته بخوانیم؟ 

اگر کسی تصمیم داشته باشد به جایی برود که از محلّ سکونتش، بیش از ۲۲ کیلومتر فاصله دارد، باید نمازش را شکسته بخواند. این در صورتی است که بخواهد کمتر از ده روز آنجا بماند؛ امّا اگر بداند ده روز یا بیش تر در آن مکان می ماند، دیگر نمازش شکسته نیست و از همان اوّل باید نماز را کامل بخواند.

۴- کدام مسافر می تواند روزه بگیرد و کدام مسافر نمی تواند؟ 

مسافری که نمازهای چهار رکعتی را شکسته می خواند، نباید روزه بگیرد ولی مسافری که نمازش را کامل می خواند، باید در سفر هم روزه بگیرد.

۵- حکم روزه برای مسافری که پیش از ظهر یا بعد از ظهر سفر خود را آغاز کند چیست؟ 

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند، روزه اش درست است و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل می شود.

۶- اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد روزه او چگونه خواهد بود؟ 

اگر مسافر بعد از ظهر به محل سکونتش برسد، نمی تواند آن روز را روزه بگیرد. ولی اگر پیش از ظهر برسد، چنان چه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده است، باید آن روز را روزه بگیرد.

۷- حکم کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد چیست؟ 

کسی که به خاطر مسافرت نتوانسته است روزه بگیرد، باید پس از ماه مبارک رمضان قضای آن ها را بجا آورد، یعنی به تعداد روزهایی که روزه نگرفته است، روزه بگیرد.

۸- عاطفه به همراه خانواده اش برای زیارت مرقد مطهر امام علی (ع) به نجف رفته اند و قصد دارند سه روز در آنجا بمانند. آنها کدام یک از این نمازها را باید کامل بخوانند و کدام را شکسته؟ 

صبح : کامل – ظهر : شکسته – عصر: شکسته – مغرب: کامل – عشا: شکسته.

۹- یکی از دو کلمه صحیح یا باطل را در جای خالی بنویسید.

سفر در ماه رمضان:

رفتن به سفر : پیش از ظهر از شهرش حرکت کند، روزه اش باطل است و بعد از ظهر از شهرش حرکت کند، روزه اش صحیح است.

بازگشت از سفر: پیش از ظهر به شهرش برسد، روزه آن روز صحیح است و بعد از ظهر به شهرش برسد، روزه آن روز باطل است.

اگر نماز مسافر در شهری کامل باشد، روزه اش در آنجا صحیح است.

۱۰- خانواده سعید درتهران ساکن هستند. در موارد زیر، نماز سعید شکسته است یا کامل؟

– آنها همراه پدر و مادر خود برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد رفته اند و می خواهند هفت روز در آنجا بمانند.  شکسته

– با خانواده خود، پنج کیلومتر از شهر برای تفریح خارج شده است. کامل

– برای دیدن مادربزرگ به اصفهان رفته اند و قصد دارند دو هفته آنجا بمانند. کامل

۱۱- خانواده ریحانه در شیراز ساکن هستند. در کدامیک از موارد زیر، روزه ی ریحانه صحیح است؟

– صبح یک روز جمعه برای دیدار خویشاوندان به همراه خانواده خود به روستایی در ۱۵ کیلومتری شیراز می رود. کامل

– با خانواده ی خود در اوّلین روز ماه رمضان، بعد از خواندن نماز ظهر و عصر به سمت قم حرکت می کنند. کامل

– صبح روز بعد به قم می رسند و تصمیم می گیرند ۱۲ روز در آنجا بمانند. کامل

– در پایان سفر، شب هنگام از قم حرکت می کنند و ساعت دو بعد از ظهر به شیراز می رسند. کامل

۱۲- در سفر مکان هایی هست که می توانیم نماز را کامل بخوانیم؛ حتّی اگر کمتر از ده روز آنجا بمانیم. آن مکان ها کدام است؟ 

شهر مکه – شهر مدینه – شهر کوفه شامل مسجد سهله هم می شود – حائر حسینی (اطراف ضریح مبارک امام حسین (ع) “یازده متر و نیم”)

۱۳- خداوند درسوره انعام آیه ۱۱ ما را به چه چیزی سفارش کرده است؟

(ای پیامبر به مردم)بگو:درزمین سفر کنید.              قُل سیروا فِی الآرضِ

۱۴- پیامبر چه سفارشی درباره ی سفر فرموده اند؟

سفر کنید،تا سالم بمانید.

۱۵- نماز شکسته یعنی چه؟

مسافر باید نمازهای چهار رکعتی ظهر،عصر،عشا را دو رکعتی بخواند.

۱۶- کدام نمازها را در سفر شکسته می خوانیم؟

ظهر، عصر، عشا


درس سیزدهم هدیه های آسمان 

عید مسلمانان (سوالات متن درس)

۱- کدام پیامبران مامور تجدید بنای خانه ی خدا در مکه شدند ؟

دو پیامبر بزرگ خدا، حضرت ابراهیم و اسماعیل مأمور شدند که خانه ی خدا را در مکه تجدید بنا کنند.

۲- مشرکان پس از حضرت ابراهیم (ع) خانه ی خدا را برای چه کاری قرار دادند و چه کاری انجام می دادند؟

مشرکان مکه بت های خود را در خانه کعبه قرار دادند و هنگام طواف در برابر آنها تعظیم می کردند.

۳- بعد از پیامبری حضرت محمد (ص) خداوند درباره ی کعبه به او چه فرمان داد؟

خدا به او دستور داد خانه اش را از بت ها پاک کند و آن را خصوص عبادت خدا پرستان قرار دهد.

۴- آداب زیارت خانه ی خدا چیست؟

مسلمانان پیش از ورود به مگه، لباس احرام می پوشند و با لباسی یکسان وارد مسجد الحرام می شوند. سپس به دور خانه خدا هفت دور طواف می کنند، به سمت کعبه نماز می خوانند و آن گاه فاصله ی میان دو کوه صفا و مروه را نیز هفت بار طی می نمایند ودر روز عید قربان به فرمان خدا گوسفندی قربانی می کنند.

۵- چه اعمالی در حج انجام می گیرد؟

دور خانه هفت بار طواف می کنند و به سمت کعبه نماز می خوانند و آنگاه فاصله ی میان دو کوه صفا و مروه را نیز هفت بار طی می نمایند و در روز عید قربان به فرمان خدا گوسفند قربانی می کنند.

۶- مسلمانان در روز عید فطر چه کار می کنند؟

مسلمانان در این روز به عنوان زکات پولی به نیازمندان می دهند.

۷- عید ما مسلمانان چه زمانی است؟

روزی است که فقیران را شاد و خوشحال کنیم.

۸- در روز عید فطر و عید قربان چه آدابی انجام می شود؟

در روزهای عید فطر و عید قربان، غسل می کنیم، بهترین لباس های خود را می پوشیم و دو رکعت نماز عید می خوانیم سپس به دیدن اقوام و فامیل و آشنایان و … می رویم.

۹- خانه ی خدا در ……………….. قرار دارد.

پاسخ: مسجدالحرام

۱۰ – در مراسم حج روز ……………….. گوسفندی قربانی می شود.

پاسخ: عید قربان

۱۱- پایان ماه رمضان را ……………….. می نامند.

پاسخ: عید فطر


درس چهاردهم هدیه های آسمان

راز موفقیت (سوالات متن درس)

۱- یکی از عوامل مهمی که ما را به موفقیت می رساند چیست؟

کوشش و پشتکار

۲- خداوند در قرآن چگونه بیان می کند که عاقبت هر جوینده ای یابنده است؟

برای انسان جزء آنچه تلاش کرده (هیچ نصیب و بهره ای) نیست .

۳- آیا برای رسیدن به موفقیت تلاش و کوشش کافی است؟

درصورتی تلاش و کوشش ما را به موفقیت می رساند که نظم و برنامه ریزی هم داشته باشیم.

۴- تلاش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهند داشت؟

در صورتی موفقیت را به دنبال دارند که با نظم و برنامه ریزی همراه شوند.

۵- حضرت علی (ع) درباره نظم در کارها چه سفارشی کرده است؟

شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم

۶- نظم وبر نامه ریزی در کارها یعنی چه؟

یعنی ابتدا فعالیت هایی را که لازم است برای رسیدن به هدف انجام دهیم، مشخص کنیم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهیم و ترتیب کارها رعایت شود.

۷- عواملی که ما را در راه رسیدن به اهداف و خواسته های ما کمک می کند …………….. و ……………… است.

پاسخ: تلاش – کوشش

۸- ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می توانیم بگیریم؟

می توانیم درس بگیریم که با یکدیگر اتحاد داشته باشیم برای آینده تلاش و کوشش کنیم و در انجام کارها مقاوم باشیم.

یا اینکه:

 1. در انجام کارها با هم یکی و متحد باشیم و هم دیگر را یاری برسانیم.
 2. دور اندیشی
 3. صبر و حوصله

۹- اگر در ساعت، یکی از چرخ دنده ها خراب شود، چه اتفاقی می افتد؟

ساعت، دیگر کار نمی کند.

۱۰- به نظر شما چرا برای رسیدن به موفقیت باید همه پنج گام مطرح شده را طی کنیم؟

بله – زیرا هر گام مثل نرده های یک پله است که بدون رد شدن از آن نمی توان به موفقیت رسید.

۱۱- به نظر شما چه عوامل دیگری باعث موفقیت می شود ؟

 1. داشتن هدف
 2. وجود یک راهنمای خوب مثل والدین خوب ، معلم خوب ، دوست خوب

درس پانزدهم هدیه های آسمان 

حماسه آفرینان جاودان (سوالات متن درس)

۱- در چه تاریخی جنگ بین ایران و عراق شروع شد ؟

۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹

۲- به چه کسانی شهدای گمنام می گویند؟

به پیکر های پاک شهیدانی که نام و نشانی از آن ها وجود ندارد شهدای گمنام می گویند .

۳- جمله ای که امام خمینی (ره) درباره ی شهید حسین فهمیده فرمود چه بود؟

رهبر ما آن طفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید .

۴- مقام معظم رهبری درباره ی شهدا چه فرموده است؟

شهدا ستارگان تاریخ امروز و فردای ما هستند.

۵- خداوند در قرآن درباره ی شهادت چه فرموده است ؟

هرکس در راه خدا بجنگد کشته شود یا پیروز گردد پاداش بزرگی به او خواهیم داد .

۶- سخن پیامبر (ص)   درباره ی شهادت چیست؟

بالاتر از هر کار نیک نیکی دیگری است و شهادت در راه خدا بالاترین نیکی است.

۷- روز شهادت حسین فهمیده به نام ……………. نام گذاری شده است.   

پاسخ: روز بسیج دانش آموزی

۸- بسیجی های ما پیرو …………….. بودند.         

پاسخ: امام حسین (ع) 

۹- ………….. به بالاترین نیکی ها رسیده اند .     

پاسخ: شهدا

۱۰- در دوران دفاع مقدس غیر از شهدا  چه کسانی در حملات دشمن  مورد صدمه و آسیب قرار گرفتند ؟

خانواده ی آن ها  و نزدیکان آن ها – کودکان و زنان و مردم بی گناه

۱۱- از شهدا چه درس هایی می توانیم بگیریم ؟

درس ایثار، فداکاری، گذشت، ایمان، میهن پرستی

۱۲- اگر شهدا و رزمندگان فداکاری نمی کردند  چه شرایطی برای ما پیش می آمد ؟

دشمن کشور را مورد تهاجم قرار می داد و ما باز هم زیر نظر بیگانگان باید تصمیم می گرفتیم و آرامش و راحتی در کشور ما وجود نداشت.

۱۳- وظیفه ما در مقابل جانبازان چیست؟

وظیفه ی ما در برابر جانبازان این است که به آنها احترام بگذاریم و از آن ها یاد کنیم چنانچه کاری از دست ما بر می آید به جبران زحمات  و از خود گذشتگی آنان برایشان انجام دهیم .


درس شانزدهم هدیه های آسمان 

زیارت (سوالات متن درس)

۱- حضرت معصومه چگونه شخصیتی بودند؟

ایشان دختر امام هفتم و یکی از زنان دانشمند و پرهیزکار در زمان خود بودند

۲- نام اصلی حضرت معصومه چه بود؟

فاطمه

۳- چرا به دختر امام هفتم ما شیعیان معصومه گفته می شود؟

به خاطر دوری از کارهای زشت و گناهان

۴- معصومه به چه معنا است؟

معصومه یعنی پاک و پاکیزه از بدی و گناهان

۵- چرا حضرت معصومه به قم آمدند؟

ایشان برای دیدار با برادرشان، از شهر مدینه عازم خراسان شدند. امّا در این مسیر طولانی و دشوار بیمار شدند و در شهر قم از دنیا رفتند

۶- وقتی به زیارت امام یا امام زاده ای می رویم خوب است چه کنیم؟

وقتی به زیارت امام یا امام زاده ای می رویم، خوب است دو رکعت نماز بخوانیم و ثواب آن را به ایشان هدیه کنیم

۷- نام و شهرت برادر امام رضا چیست و ایشان چگونه مردی بود؟

نام ایشان احمد است و به شاهچراغ مشهور شده است و ایشان مردی دانا و بخشنده و شجاع و پرهیز کار بودند

۸- حضرت شاهچراغ چگونه به شهادت رسیدند؟

ایشان هم برای دیدن برادر خود، امام رضا (علیه السّلام) از مدینه راه افتاد و در راه به شیراز رسید. حاکم شیراز که از دشمنان امام رضا (علیه السّلام) بود، به او و یارانش حمله کرد و آن ها را به شهادت رساند.

۹- چرا آرامگاه شاهچراغ در شیراز قرار دارد؟

زیرا او برای دیدن برادر خود امام رضا (ع) از مدینه راه افتاده و از راه به شیراز رسید. حاکم شیراز که از دشمنان امام رضا (ع) بود به او و یارانش حمله کرد و آنها را به شهادت رساند.

۱۰- به نظر شما چرا زیارت این بزرگان دین به ما سفارش شده است ؟

تا ما از سرگذشت آنها باخبر شویم و رفتار آنها را برای خودمان سرمشق قرار دهیم. فراموش نکنیم که آنها به سختی دین اسلام را زنده نگه داشتند و این وظیفه ماست که از این سرمایه ارزشمند با تمام وجود محافظت کنیم.

۱۱- در بخشی از زیارت نامه حضرت معصومه (س) می خوانیم : سلام بر تو ای دختر امام ؛ سلام بر تو ای خواهر امام ، سلام بر تو ای عمّه امام . راستی می دانید نام این سه امام بزرگوار چیست ؟

حضرت معصومه (س) دختر امام موسی کاظم (ع) ، خواهر امام رضا (ع) و عمّه امام جواد (ع) است.

۱۲- حضرت معصومه (س) دختر …………….. بود.

پاسخ: امام موسی کاظم (ع)

۱۳- حرم شاهچراغ در شهر …………….. قرار دارد.

پاسخ: شیراز

۱۴- لقب دختر امام هفتم …………….. بود.

پاسخ: معصومه


درس هفدهم هدیه های آسمان 

دانش آموز نمونه (سوالات متن درس)

۱- ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست؟ ۴ مورد

 1. از فرصت هایش خوب استفاده کند.
 2. به معلم خود احترام بگذارد.
 3. اهل مطالعه است.
 4. از تقلّب خودداری کند.
 5. درسخوان است.
 6. مودب است.
 7. منظم است.

۲- امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند؟

فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند ، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

۳- حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است؟

حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترام را نگه داری . در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی.

۴- با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است ؟

با انضباط و مؤدب باشیم، در کارهای کلاس به او کمک کنیم ، تمامی کارهایی را که به ما سفارش می کند انجام دهیم ، خوب درس بخوانیم ، برای موفقیت خودمان نهایت تلاش و سعی را داشته باشیم.

۵- یک دانش آموز نمونه ، چه ویژگی های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است ؟

صبور و باحوصله باشد. از رفتار ناپسند دوستانش چشم پوشی کند. رفتارهای مناسب سنّش داشته باشد. صادق باشد.

۶- جدول زیر را کامل کنید.

نتیجه استفاده درست از فرصت ها نتیجه عدم استفاده درست از فرصت ها
۱-با خوب درس خواندن دانش آموز موفق و سلامت می شویم ۱- نسبت به درس خواندن بی اهمیت باشیم پس در تمامی مسائل درسی به مشکل بر می خوریم.
۲- محبت بین اعضای خانواده را با کمک به یکدیگر زیاد کنیم. ۲- درخانواده به هم توجه نکنیم ، پس نامهربان می شویم
۳- آموختن فن و حرفه ای در دوران جوانی ۳- به دلیل نداشتن فنی ، در جوانی شغلی نداشته باشیم.
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.